Cennik usług ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Pierwsza konsultacja dla nowego klienta jest nieodpłatana, każda nstępna godzina 100 zł. Sporządzenie pisemnego raportu dot. możliwości aplikowania o środki przez firmę, organizację lub instytucję wynosi 150 zł/netto za raport