Bez kategorii

Infrastruktura domów kultury

Infrastruktura kultury to kolejny krótki poradnik, który przygotowałem na podstawie długoletnich doświadczeń z napisanych i zrealizowanych projektów.

Program ten dedykowany jest samorządowym instytucjom kultury czyli przede wszystkim centrom i ośrodkom kultury. Jak w większości programów ministra, również tu trzeba zapewnić wkład własny minimum 20%.

W zależności od zadania można uzyskać:

  • w przypadku robót budowlanych od 100 tys. do 1 mln zł,
  • w przypadku zakupów i przygotowania dokumentacji od 20 do 500 tys. zł.

7 pro-tipów na co zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku w programie infrastruktura kultury:

  1. Rozplanuj dobrze harmonogram prac. Ogłoszenie wyników i podpisanie umowy to w najlepszym wypadku maj przyszłego roku. Jeśli więc nie chcesz realizować projektu na własne ryzyko i z własnych funduszy, zaplanuj jego początek na maj – czerwiec.
  2. Jeśli zakres prac jest dość obszerny i istnieje ryzyko, że nie zmieścisz się z realizacją do końca 2024 roku, zastanów się nad przygotowaniem wniosku dwu lub trzyletniego. Jeśli bowiem w przypadku projektu jednorocznego, nie zakończysz prac/nie kupisz wyposażenia do 31.12.2024 i nie opłacisz ich do tej daty, będziesz zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków – nie ma możliwości przesunięcia wydatków na kolejny rok.
  3. Zastanów się nad włączeniem do projektu ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami,w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zastanów się czy takie osoby do Ciebie przychodzą, wymyśl i opisz we wniosku ułatwienia dla tych osób.
  4. Pamiętaj, aby w planie rozwoju instytucji, który jest integralną częścią wniosku umieścić informację, w jaki sposób remont i/lub zakup wyposażenia przyczynia się do rozwoju instytucji
  5. Ogranicz maksymalnie ilość pozycji w budżecie. Przykładowo – nie rozbijaj remontu na kilka osobnych pozycji budżetowych, ale staraj się rodzajowo podobne koszty wpisać w jedną pozycję. Taki zabieg pozwoli na swobodne przesunięcia w ramach danej pozycji budżetowej.
  6. Nawet jeśli w Waszej instytucji nie było w przeciągu ostatnich lat dużej inwestycji i tak warto w punkcie IV.2 coś wpisać np. może to być wykonane siłami własnymi malowanie pomieszczeń/ sali, zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów zajęć itp. Warto tej rubryki nie pozostawiać pustej.
  7. Zaplanuj promocję zadania. Opisz że będziesz informował o postępach na swojej stronie internetowej i socialach, ewentualnie zaprzyjaźnionych mediach. Pamiętaj jednak, że kosztów promocji nie możesz umieścić w budżecie, za wyjątkiem tablicy informacyjnej. Zamieszczenie tablicy informacyjnej jest twoim obowiązkiem w przypadku prowadzenia w projekcie robót budowlanych.

Dziękuje że przeczytałeś kolejny poradnik do końca. Więcej ciekawych informacji odnośnie szkoleń, pisania wniosków i realizacji projektów dla instytucji kultury na moim fanpage-u https://www.facebook.com/EUEXPERT.WG.