Bez kategorii

Program MKiDN Kultura Ludowa i tradycyjna

Czas na kolejny poradnik z cyklu Programy ministra 2024. Tym razem poradnik dla wszystkich którym bliski jest folklor oraz kultura tradycyjna.
W tym programie mamy aż 8 zadań do wyboru, a każdy Wnioskodawca może złożyć 2 wnioski w tym programie. Kwoty wnioskowane muszą się zmieścić pomiędzy 20 a 300 tysięcy zł. (za wyjątkiem zadania Mistrz Tradycji gdzie dofinansowanie jest pomiędzy 12 a 20 tysięcy zł oraz działań online w których można wnioskować maksymalnie o 150 tysięcy zł.

7 pro -tipów na co zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku w programie Kultura Ludowa i Tradycyjna

1. Formularza wniosku pozwala wybrać tylko jedno zadanie, które będziemy realizować w ramach działań. Można jednak włączyć, jeśli będzie to miało logiczną konstrukcję, również elementy innych zadań. Trzeba jednak pamiętać, że wybrane zadanie musi przeważać – zarówno w opisie działań, jak też w budżecie.
2. Starajmy się, jeśli charakter przedsięwzięcia na to pozwala, w jak największym stopniu odwołać do naszej kultury lokalnej – czyli, artystów, zespołów i twórców ludowych itp. Spróbujmy pokazać specyfikę miejsca, z którego wywodzi się nasza tradycja.
3. Warto do realizacji projektu włączyć profesjonalistów (etnografów, muzealników, muzyków ludowych itp.).
4. Warto również do realizacji włączyć partnerów – może to być lokalne muzeum, sąsiedzka instytucja kultury, Lokalna Grupa Działania, parafie, szkoły czy przedszkola. Nie muszą oni wnosić wkładu finansowego ani rzeczowego. Można w kolumnie inne formy współpracy wpisać przykładowo: Wsparcie merytoryczne przy realizacji wydarzenia, pomoc w promocji, uczestnictwo w działaniach
5. Warto przewidzieć wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami np. transport specjalistyczny, jeśli będzie takie zapotrzebowanie,
6. Trzeba mocno przemyśleć, czy warto mieć jakiekolwiek przychody z zadania. Choć zgodnie z Regulaminem dopuszczalne są działania „komercyjne”, to jednak z doświadczenia wynika, że są one mniej punktowane.
7. Warto postawić na integrację społeczną wokół kultury ludowej – włączenie różnych grup społecznych oraz wiekowych do realizacji i/lub jako odbiorców zadania.
Dziękuje że przeczytałeś kolejny poradnik do końca. Więcej ciekawych informacji odnośnie szkoleń, pisania wniosków i realizacji projektów dla instytucji kultury na moim fanpage-u https://www.facebook.com/EUEXPERT.WG.