Bez kategoriiKrajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

,Z artykułu dowiesz się jakie są priorytety wydatkowania środków KFS na 2023 rok oraz dowiesz się czy Twoja instytucja kultury może z tych środków skorzystać.

Jaka jest wysokość środków z KFS?

Ponad 227 milionów zł przeznaczono w tym roku ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zwiększanie kompetencji pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pieniądze te podzielone zostały na poszczególne województwa, a najwięcej środków przypadło na województwo śląskie – ponad 25 milionów zł.

Dla kogo KFS?

Środki z Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na kształcenie pracodawcy i pracowników. Są więc dostępne dla wszystkich podmiotów gospodarczych zatrudniających minimum 1 osobę na podstawie umowy o pracę. Czyli skorzystać mogą zarówno firmy, jak też instytucje i organizacje pozarządowe.

Aby sięgnąć po te środki, pracodawca bądź pracownik którego chce przeszkolić, musi się wpisywać w minimum jeden z poniższych priorytetów:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Jak się do tego zabrać?

Aby rozpocząć starania o środki  z KFS, zastanów się czy instytucja którą reprezentujesz wpisuje się w któryś z priorytetów. Być może kupiliście jakieś nowe oprogramowanie lub sprzęt, z którego obsługi chcecie przeszkolić swoich pracowników? A może są u Was na podstawie umowy o pracę zatrudnieni cudzoziemcy? Jeśli tak, to już możesz realnie myśleć o pozyskaniu środków na szkolenia.

Znajdź odpowiednią informację na stronie swojego Powiatowego Urzędu Pracy! Pamiętaj jednak że pierwsze konkursy mogą startować już w lutym, więc czasu za wiele nie ma…

Potrzebujesz wsparcia lub pomocy, a reprezentujesz instytucję kultury bądź organizację pozarządową? Zgłoś się na bezpłatną konsultację: [email protected]. Zapraszam 😊