Bez kategoriiDotacje na kulturę

Dotacje na kulturę – od czego zacząć?

Jeśli jesteś początkujący w pozyskiwaniu pieniędzy na kulturę i ich rozliczaniu, zacznij od małych kroków… Zdecydowanie odradzam rzucanie się od razu na „głęboką wodę” czyli fundusze unijne i duże środki krajowe. Więcej korzyści, przy ograniczonym ryzyku dla Twojej instytucji, przyniosą małe granty i dotacje, zwane też mikrograntami.

To stosunkowo niewielkie kwoty, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, przeznaczone na konkretne, jednorazowe działanie, wydarzenie, warsztaty.

W przypadku małych dofinansowań, na etapie aplikowania nie potrzebujesz przygotowywać potężnej dokumentacji, rozbudowanego budżetu, itp. Często wystarczy dobry pomysł, krótki opis i kosztorys oraz ewentualnie niewielki wkład własny.

Gdzie szukać małych dotacji na kulturę?

Najlepiej poszukiwania źródeł finasowania rozpocząć na własnym „podwórku” – czyli rozejrzeć się w samorządach – w swojej gminie/mieście, powiecie czy urzędzie marszałkowskim

Istnieją 2 rodzaje grantów samorządowych:

  1. Do 10 tys. zł – można złożyć wniosek (inaczej ofertę realizacji zadania publicznego) bez oczekiwania na konkurs.  Proponujemy przeprowadzenie jakiegoś działania np. zajęć dla dzieci i występujemy o jego sfinansowanie do jednostki samorządowej. O ile samorząd uzna że działanie jest celowe i będzie dysponował odpowiednimi środkami, może go sfinansować.   O ten typ małych grantów mogą występować wyłącznie organizacje pozarządowe.
  2. Granty konkursowe – tu nie ma limitu kosztów. Instytucje samorządowe ogłaszają nabory na realizację zadań publicznych z obszaru kultury i sztuki, a my w odpowiedzi na konkurs wysyłamy wniosek – wtedy jesteśmy związani terminami jego realizacji.

Samorządy zamieszczają ogłoszenia o naborach na swoich stronach urzędowych tzw. BIP-ach. Coraz więcej z nich jednak zamieszcza również swoje ogłoszenia w systemie Witkac. To portal, w którym oprócz ogłoszeń o naborach i konkursach jest również możliwość złożenia wniosku o grant i jego późniejsze rozliczenie.

Fundacje korporacyjne

Inną możliwość uzyskania dotacji są tzw. fundacje firmowe (korporacyjne). To podmioty utworzone przez duże, prywatne lub państwowe przedsiębiorstwa, które w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility), wspierają różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane do ogółu społeczeństwa. Część z tych fundacji wspiera również działalność kulturalną – są to np. Fundacja PZU, KGHM i Lotto.

Zawsze warto poszukać środków zewnętrznych, często jest to jedyna szansa, aby przenieść na wyższy poziom działalność swojej organizacji lub instytucji. Jeśli jednak nie masz czasu lub ochoty na poszukiwania środków zewnętrznych, z przyjemnością się tym zajmę. Moje doświadczenie gwarantuje dobór najbardziej adekwatnych do Twoich potrzeb i możliwości źródeł finasowania.