Bez kategoriiKrajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Program KFS pozwala zdobyć pieniądze na kulturę niezbędne dla wzmacniania kompetencji pracowników

Zdecydowana większość pracodawców rozumie, że kompetencje pracowników to podstawowy wyznacznik ich konkurencyjności. W większości instytucji kultury i NGO, pieniądze na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności poprzez kursy i szkolenia są jak YETI. Niby wierzymy że istnieją, ale tak naprawdę nikt ich nie widział 😊.

Ja jednak postaram się Wam pokazać, że nasze YETI istnieje!

Otóż już od kilkunastu lat w Polsce istnieje Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Podstawowe zadanie KFS to zapobieganie utracie zatrudnienia spowodowanego przez braki w kompetencjach osób pracujących. W swoich założeniach Fundusz ten wspiera dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Każdy podmiot, który zatrudnia na umowę o pracę co najmniej 1 pracownika może wystąpić o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi między 80% a 100% wartości szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia czyli około 18 tys. zł na jednego pracownika lub pracodawcę.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – czyli gdzie i jak uzyskać dofinansowanie?

Funduszami na szkolenia corocznie dysponują Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce. Corocznie właściwy Minister ds. Rynku Pracy oraz Rada Rynku Pracy wyznaczają priorytety szkoleniowe, z których pracodawca musi spełnić przynajmniej jeden, aby otrzymać środki na szkolenia. ​

Aby otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń, trzeba napisać i złożyć wniosek do Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę Waszej instytucji, spełniając przy tym minimum 1 z Priorytetów, ustalanych corocznie przez Ministerstwo Pracy i Radę Rynku Pracy.

Nie wiesz jak napisać i złożyć wniosek do KFS?

Masz problem z dobraniem szkoleń do potrzeb swojej instytucji?

Skontaktuj się, a pomogę ci przejść przez cały proces przygotowania i złożenia wniosku do KFS oraz w organizacji i przeprowadzeniu szkoleń…

Zapraszam